top of page
microscoop3.jpg

ASBEST

De asbest experts van Flamant verzorgen asbestinventarissen, attesten en staalanalyses. 

crocidoliet in golfplaat.JPG

Asbest Analyse

Voor analyse van asbestverdachte stalen, kunt u contact opnemen met Flamant Analyse. 

U mag uw asbest(verdachte) stalen per post sturen of afgeven. 

U kan ook kiezen voor een asbestexpert op locatie. De expert neemt een staal van de asbestverdachte toepassing en laat deze direct analyseren.

U ontvangt altijd binnen een werkdag het analyseresultaat per email!

DSC00058-1024x683.jpg
200.jpg

Asbestinventaris / Asbestattest

Een asbestinventaris is een beschrijving van alle toepassingen in een gebouw die asbest bevatten. Een asbestdeskundige kan een asbestinventaris opstellen na een inspectie op locatie.

 

Belgische werkgevers zijn verplicht om een asbestinventaris te hebben van hun bedrijfslocatie(s). In Vlaanderen zullen in de toekomst ook gebouweigenaren een asbestinventaris moeten kunnen voorleggen.

In veel gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd wordt nog regelmatig asbest aangetroffen. Asbest was in die tijd een zeer goedkoop, goed isolerend en sterk materiaal wat veel werd gebruikt in de bouw. Om erachter te komen of uw woning of pand asbest bevat, wordt er door een professioneel en gecertificeerd bedrijf als Adviesbureau Flamant een asbestinventaris gedaan.

 

Wat is een asbestinventaris?

De asbestinventaris moet altijd opgesteld worden conform het K.B. van 16 maart 2006. Er zijn twee soorten asbestinventarissen: de visuele asbestinventaris en de destructieve asbestinventaris.

De wettelijke / visuele asbestinventaris

Op basis van een visuele controle wordt in kaart gebracht of, en welke asbest er (zichtbaar) aanwezig is, in welke staat deze zich bevindt en of/welke risico’s er zijn. Bij bepaalde materialen is enkel visueel, niet zichtbaar of het om asbest gaat. Dan wordt er, in overleg, ook een staal genomen van de toepassing.

De destructieve asbestinventaris

Deze inventaris is geschikt voor geplande werken zoals onderhoud, of een ingrijpende renovatie. Bij deze controle wordt uw woning volledig onderzocht, en wordt er indien nodig – achter wanden, vloeren etc. gekeken om bijv. ingesloten en/of verborgen asbest op te sporen en stalen te nemen.

Wat is een asbestinventarisattest?

OVAM is in 2019 gestart met de voorbereiding van een asbestinventarisattest.

Het attest vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie, na inspectie door de asbestexpert.

In onze fotogalerij vindt u slechts enkele voorbeelden van asbesthoudende toepassingen.

Asbest kan echter aangetroffen worden in duizenden verschillende toepassingen.

Wilt u het zeker weten? Stuur dan uw asbeststaal naar Flamant Analyse BV.

U ontvangt altijd binnen een werkdag het analyseresultaat per email!

microscoop 4.jpg

Wat is asbest?

Asbest in pure vorm is een delfstof. Asbestkristallen worden gewonnen in mijnen en zijn al duizenden jaren geleden gevormd. Het gebruik van asbest is dus zeker niet alleen van deze tijd. Asbestvezels zijn verder te onderscheiden in twee hoofdgroepen, namelijk Serpentijn en Amfibool.

Serpentijn

De serpentijnvezel is te herkennen aan de touwvorminge, gekrulde vezel. Als deze vezel splijt, gebeurt dit meestal in de dwarsrichting. Een vertegenwoordiger van de serpentijnvezel is chrysotiel, ofwel wit asbest. Wit asbest komt in Nederland het meeste voor. In ongeveer 85% van de gevallen hebben we te maken met wit asbest.

Amfibool

Alle andere soorten asbest behoren tot deze groep. Bruin asbest, blauw asbest, geel asbest, grijs asbest en groen asbest zijn de overige soorten. De twee eerstgenoemde soorten asbest komen na wit asbest het meest voor. In 10% van de gevallen hebben we te maken met bruin asbest, in 5% van de gevallen is het blauw asbest. Deze asbestvezels splijten in de lengterichting en komen hierdoor doorgaans sneller los van het asbesthoudend materiaal.  Wit asbest, ofwel Chrysotiel, komt vaak voor in asbestcement.

microscoop 4.jpg

Hechtgebonden of

niet-hechtgebonden?

Naast het soort asbest, kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen. Hechtgebonden asbesthoudend materiaal heeft een sterke structuur, omdat de vezels verankerd zitten in het bindmiddel. Hierdoor geeft het materiaal, mits het onbeschadigd blijft, weinig vezels af. Bij niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal zijn de vezels niet goed verankerd in het bindmiddel. Hierdoor komen de vezels sneller vrij. Een extra nadeel is dat niet-hechtgebonden materialen vaak een hoog asbestgehalte hebben.

Paterspand 01.jpg

asbest
onderzoek

Knipsel.JPG
bottom of page